Lärarnätverk och gästinlägg

Lärarnätverk: sociologilärare på gymnasiet

Grupp för lärare i sociologi på facebook: sociologilärare på gymnasiet

Varför blogga jag om min undervisning?

  1. Sätt ord på den tysta kunskapen. Bloggandet synliggör mitt läraruppdrag för både mig själv och andra.
  2. Sharing is caring! Genom att fler dela med sig av idéer och erfarenheter bidrar du till att ämnet sociologi utvecklas.
  3. Självutvecklande. Bloggandet utvecklar min undervisning, får mig att reflektera och

Detta är tre goda skäl till att jag fortsätter med min blogg ”sociologi på gymnasiet. Dessutom när jag bloggat mer intensivt har jag upptäckt att jag på jobbet blivit allt mer fokuserad, effektiv och öppen mot både elever och kollegor. Bloggandet tillför en energi och känsla av egenkontroll och meningsfullhet som jag annars har svårt att uppbringa. Jag beskrev mer ingående bloggandet förtjänster häromåret.Vad ger bloggandet mig!

Vill du bidra till bloggen?

Om du känner att du har något att bidra till bloggen med som lärare i samhälls- och beteendevetenskapliga ämnen så är du välkommen att bidra med som gästbloggare. Även den som är sociologistudent, forskare eller gymnasieelev är varmt välkomna att bidra med texter.

Du kan göra ett inlägg eller bidra mer på kontinuerligt med material till bloggen.

Hur gör du?

Jag har gjort ett kontaktformulär där du kan anmäla ditt intresse för att bli