#blogg100 att räkna ner bloggutmaning och 300 sidor elevtext

#blogg100 inlägg 99 2017

#blogg100 näst sista dagen

På fredag ska jag fira att bloggutmaningen #blogg100 är över. Jag har för andra gången deltagit och lyckats att få ut hundra inlägg om min undervisning, sociologi och kriminologi. Min blogg har vuxit till sig till nästan 250 inlägg. Jag har ingalunda slut på idéer och uppslag så jag hoppas på att fortsätta blogga regelbundet under hösten.

300 sidor text som ska bedömas

Den här veckan är tuff i onsdags skrev jag in 5 klassers betyg i År 3 samt gick på studentbal. Kvar återstår en sociologigrupp i tvåan som ska betygssättas. Innan jag är där är det ska de sista elevuppsatserna ska läsas och bedöma.

Jag håller just på med att läsas deras slutuppsatser.  Det är uppsats som baseras på en biografisk intervju som i allmänhet analyseras ur ett klassperspektiv. I många fall en trevlig läsning. I år har jag en grupp på 30 elever och alla har lämnat in en uppsats på genomsnitt tio sidor. Detta innebär att denna veckan läser jag och bedömer jag trehundra sidor elevtext. Alltså en diger lunta som jag förvisso hanterar digitalt. Kan låta mycket men det är ofta rätt trevlig läsning. Se #blogg24 Levnadsberättelsen som ett sätt att förstå sig själv och det samhälle vi lever i #blogg24 Det omvända förhållandet – när eleverna får mig att se strukturer

Detta var nog årets mest skickliga och komplexa uppsats


Målet att höja ribban!

Mitt mål är att jag vill höja ribban för vad de ska tänkas klara samt att de ska förstå hur samhällsförändringar. I år jag mest nöjd med hur jag lyckades ge feedback på två utkast, ett på teoridelen och ett på ett utkast för de som hann. Generellt ökade det nivån på uppsatsernas teorihantering, källhantering  och beskrivningar. Det som jag får arbeta med på att få eleverna att arbeta mer med sina analyser. Jag tänker framåt detska bli ännu bättre nästa år.

Bedömningsmall:

 

Formalia Ja Delvis Saknas
Titel      
Innehållsförteckning      
Källförteckning      
Referenser/noter      
Strukturen med inledning, metod, teori, analys och avlutning      
       
Inledning och material      
Inledning som ger en bakgrund till arbetet      
Syfte och frågeställning som problematisera och avgränsar arbetet      
Metod om intervjun      
Metod om litteratursökning      
Informationssökning      
Använder information från flera källor      
Värdera källorna      
Har källor utöver lärobok och uppslagsverk till teori och analys      
Reflektera över andra exempel, dokumentärer och artiklar      
Teorihantering och bakgrund      
Du redogör för relevanta teorier/begrepp      
Du för en teoretisk diskussion som landar i en definition      
Du komplettera med relevanta historiska och statistiska data      
Levnadsberättelsen, sammanfattas kronologiskt och med tidsangivelse och konkreta exempel av sociala och kulturella förhållanden      
Analys      
Du urskiljer ett eller flera komplexa samband      
Innehåller en tematisering av sociala, kulturella och ekonomiska faktorer      
Du använder konkreta exempel, citat från levnadsberättelsen      
Du kopplar samman teori/begrepp till levnadsberättelsen      
Du diskuterar och värdera olika förklaringar/perspektiv      
Avslutning      
Du återkommer till problemställning och visar vad du kommit fram till      

 

 

Referenser

Matris

  F E C A
Teori

BESKRIVER

–           .intervjupersonens berättelse

–           Relevanta beskrivningar av betydande samhällsförhållanden

–           Bakomliggande

 

F Eleven beskriver översiktligt olika samhällsförhållanden, sociala strukturer och normer samt kategoriseringar av människor.

 

Eleven beskriver utförligt olika samhällsförhållanden, sociala strukturer och normer samt kategoriseringar av människor.

 

Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika samhällsförhållanden, sociala strukturer och normer samt kategoriseringar av människor.

 

         
Redogörelser

–           Redogörelse för teorier och begrepp

Att ni förklara orsak och verkan

Visa vad som är relevant – definiera klass

  Dessutom redogör eleven översiktligt för hur dessa påverkar människors villkor och hur människor påverkar samhället.

 

Dessutom redogör eleven utförligt för hur dessa påverkar människors villkor och hur människor påverkar samhället.

 

Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för hur dessa påverkar människors villkor och hur människor påverkar samhället.

 

ANALYS:

Begrepp, teori, modeller

–           Att ni kan använda och pröva/ompröva teorier, begrepp och modeller

–           Att underbygga ”vetenskapligt” era slutsatser

 

 

 

 

  I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp, teorier och modeller

samt förklarar enkla samband

och drar enkla slutsatser.

 

I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet

 centrala begrepp, teorier och modeller samt förklarar samband och

 

drar välgrundade slutsatser.

 

I beskrivningar och redogörelser använder eleven med säkerhet centrala begrepp, teorier och modeller samt

 

förklarar komplexa samband och drar välgrundade slutsatser. 

 

Dessutom värderar eleven teorierna med nyanserade omdömen och argumenterar för deras styrkor och svagheter.

 

Metod

Att redogöra för intervjun

Värdera källor, vad säger dessa källor? Vad kommer de ifrån?

 

 

 

 

 

 

  Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med enkla omdömen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen.

 

 

 

 

 

Eleven söker och bearbetar med säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen.

 

 

 

 

Reflektioner

–          Reflektera kring klass, etnicitet och kön

  Dessutom gör eleven enkla reflektioner över kulturmöten och sociala processer Dessutom gör eleven välgrundade reflektioner över kulturmöten och sociala processer.

 

Dessutom gör eleven välgrundade och nyanserade reflektioner över kulturmöten och sociala processer.

 

  □    Reflektera utifrån egna exempel □    Använder andra exempel för att fördjupa □    Använder flera källor för att reflektera

 

 

 

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s