#blogg100 Etnicitetsbegreppet del 1

#blogg100 inlägg 76 2017

Dagens boktips: etnicitet, Hanna Wikström

Etnicitet är ett sådant där område som är lite svårfångat. Begreppet etnicitet har flera vardagliga betydelser, vilket gör att ofta leder till en viss begreppsförvirring. Jag har därför försöker sammanfatta mina etnicitetsgenomgångar här nedan.

Jag försöker mig på att bena ut grunderna för etnicitetsbegreppet. För att sedan i ett annat inlägg lägga till de teoretiska perspektiven; essentialism, konstruktivism och post-kolonial teori.

Som källa för min redogörelse här nedan har jag använt BeGreppbart: Hanna Wikström, etnicitet, Liber 2009. Det är också dagens boktips

Etnicitet och identitet

Begreppet etnicitet beskrivs i nationalencyklopedins artikel som en kulturell tillhörighet och känsla av tillhörighet till en etnisk grupp.

”Etnicitet betyder tillhörighet till ett visst folk eller en viss etnisk grupp. Det som avgör en folkgrupps etnicitet är främst hur gruppen själv väljer att identifiera sig. Det handlar ofta om att man känner historisk och kulturell tillhörighet till varandra.”

Med en etnisk grupp är enligt en vanligt förekommande definition i nationalencyklopedin;

en grupp människor som delar en föreställning om att de har ett gemensamt ursprung och historia, någon form av gemensam kultur som exempelvis religion, språk och historia, en förankring till ett territorium och en känsla av samhörighet inom den etniska gruppen.

En etnisk grupps identitet kan också förstärkas genom att den är utsatt för politisk och ekonomisk diskriminering.

Etnicitet, ras och medborgarskap

Begreppet etnisk grupp har ersatt det historiska belastade begrepp som ”ras” som byggde på föreställningar om att det rådde biologiska skillnader mellan olika folkslag. Här skiljer sig etnicitet- från rasbegreppet där det betonas hur en grupp har en föreställning om en gemensam historia och kultur. Det är alltså vad människor som uppfattar som gemensamt som är det centrala för hur etnicitet konstrueras snarare än om det gemensamma ursprunget är verkligt eller inte.

Etnicitet ska inte blandas ihop med nationalitet och medborgarskap. Inom en nation finns det oftast flera olika etniska grupper, och en etnisk grupp kan rymma människor med väldigt olika bakgrund. Att vara svensk kan vara en beteckning både på en nationalitet och på en etnicitet. Man kan också vara en svensk same eller en svensk rom, vilket betyder att man har svensk nationalitet samtidigt som man har samisk eller romsk etnicitet.

Så din etniska etnicitet är att du känner en tillhörighet till en etnisk grupp och känner att du delar dess historia, traditioner och sedvänjor. För den etniska gruppen är det viktigt att ha traditioner och en historia för att skapa en gemensam identitet. För individen kan etniciteten ha en viktigt psykologisk funktion att ge en känsla av att vara del av historia och dela en gemensam kultur.

Etnicitet som en social kategorisering

Etnicitet bara en identitet som uppstår inom en etnisk grupp och något som individen alltid själv identifierar sig med. Etnicitet är ett komplicerat begrepp. Då dels många människor hör många i flera etniciteter samtidigt som de etniskt definieras av andra. Dels att etnicitet används som kategorisering inte sällan används för att bedöma och kategorisera människor utifrån egenskaper som egentligen inte har något med etnicitet att göra.

Det är inte sällan så att en person bär med sig fler etniciteter med föräldrar med olika etnisk bakgrund, har erfarenheter av att växa upp och bo i olika kulturer. Hur personen identifierar sig rent personligheten till en eller flera etniska grupper och kulturer. Medan hen inom de olika etniska grupper kategoriseras som något annat, som exempelvis att många invandrare vittnar om att de i Sverige kategoriseras utifrån sin härkomst eller ännu mer generellt som ”invandrare” medan i sitt hemland betraktas som svensk. Här blir etnicitet problematiskt då individens egen självuppfattning och erfarenhet inte överensstämmer med hur omgivningen betraktar denne.

Etnicitet är en social kategorisering som sker i mötet med andra kulturer och etniska grupper. Som exempelvis i mötet mellan en etnisk majoritet svenskar och en etnisk minoritet som en infödd som samer eller invandrad som palestinier.  I det mötet blir ofta kategoriseringen av olika etniska grupper förenklad och sker ofta utifrån den etniska majoritetens perspektiv. Den etniska minoriteten i sin tur har svårt att få sin röst hörd. I detta fall handlar etnicitet om maktutövande, hur en etnicitet kategoriseras och av vem eller vilka?

 

 

Ett svar till “#blogg100 Etnicitetsbegreppet del 1

  1. Pingback: #blogg100 Etnicitetsbegreppet del 2 | Sociologi på gymnasiet·

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s