#blogg100 Sänk trösklarna!

Sänk trösklarna!

#blogg100 inlägg 30 2017

Igår så slog jag fast att mitt mål med min planering av sociologikursen är: ”Först så vill jag sänka trösklarna för eleverna in i sociologiämnet för att sedan höja ribban för vad eleverna kan lära sig.” Idag så lägger jag fokus med vad jag menar med att sänka trösklar samt hur jag försöker göra detta.

Fördelen med att alla får börja på samma nivå!

Min erfarenhet som gymnasielärare är att de ämnen och kurser där innehållet är nytt för eleverna är ofta lättare att undervisa i. I sociologi och psykologi börjar alla på ungefär samma kunskapsnivå. Medan i samhällskunskap kan tidigare erfarenheter och kunskaper i ämnet göra att vissa går in med gott självförtroende, medan andra nästan ger upp innan de försökt.

Vilket gör att elever som inte har så i övrigt goda skolerfarenheter och resultat få möjlighet att prestera på lika villkor med sina kamrater i sociologi. Inte sällan så har jag elever som får sitt första A eller B i sociologi eller psykologi.

Att sänka trösklar är att ta vara på detta, att oavsett skolsituation, så går alla elever in i ett ämne och börja på noll.

Sociologiämnet ska vara en positiv utmaning 

Det vore lätt för mig att göra sociologin till gymnasieskolans svåraste  ämne, men det vill jag inte!

Likväl kan sociologin bli en utmaning för de som vanligtvis har det lätt för sig då det ställer krav på att kunna hantera nya begrepp och teorier och på deras analytiska förmåga. Sociologin kan motivera genom att det gör det lättare att förstå sig själv och andra då elevens egna erfarenheter av identitetsfrågor, sociala kategorier och strukturer. Då kan sociologin vara väldig konkret och nära eleverna. Samtidigt som alla som någonsin läst minsta grundbok i sociologi väldigt abstrakt, främmande och begreppstyngt. Kort sagt om jag  skulle vilja, så skulle sociologin kunna bli skolans svåraste  (och tråkigaste) ämne.

Jag vill göra tvärtom att ta vara på elevernas intressen och ta vara på den potential som finns i att eleverna går in med rätt likvärdiga förkunskaper när jag lägger upp min kurs. Samtidigt vill jag inte förenkla teorier eller komplexa sociala samband. Sociologi handlar om att till slut se bortom de enkla sambanden, tyckandet och känslan till att se de komplexa sambanden och underbygga dessa.

Att sänka trösklarna är att ta vara på det som ligger nära elevernas vardag och intresse för att bygga upp en ökad kunskap utifrån det.

Hur sänker jag trösklarna?

Det kan vara svårt att sänka trösklarna i ett ämne som sociologi utan att för den delen förenkla innehållet, göra det mindre seriöst eller ta bort det som faktiskt är utmanade och spännande i sociologin. Jag har onekligen genom åren gjort misstag, hamnat fel och tappat vissa elevers engagemang.

Men jag försöker lista några exempel på åtgärder jag gör och tankar som jag vill utveckla framöver för att sänka trösklarna i undervisningen. Det är en listning som jag förhoppningsvis återkommer till och utveckla under vårens bloggande. Så här tänker jag hur jag främst försöker arbeta under första halvan av kursen.

  1. Undvik betygsskalan under första halvåret: Jag sätter inte betyg på enskilda uppgifter utan först när det gjort flera uppgifter och övningar får det ett samlat omdöme om hur de ligger till kursen. Betygsskalan använder jag fört vid en första mer omfattande uppgift.
  2. Stimulera ett tillåtande samtalsklimat: Ta vara på elevernas vardagliga erfarenheter genom att just låta eleverna få tycka och känna för att sedan som lärare fördjupa med teori och forskning.  Att kort sagt utgå från deras frågor på innehållet snarare än mina frågor. Att vända på det att låta eleverna ställa frågor som vi tillsammans besvara än att jag ställer frågor som de inte önskat att få besvarade.
  3. Arbeta i mindre grupper för alla ska komma till tals: . Jag försöker det mycket genom att diskussion i smågrupper, fördela ordet mellan alla grupper och att de första arbetsområdena avslutas med gruppdiskussioner utifrån en text de läst och mina genomgångar. #blogg24 Det lärande samtalet (där förklaras min seminarieform ingående). På senare tid har jag även ge utrymme för reflektera och utvärdera skriftligt efter seminarier. Främst för att ge utrymme för de mindre talföra och lära de sammanfatta innehållet.
  4. På sociologilektionerna kan det oväntade hända: Bygg upp en förväntan inför sociologilektionerna då den exempelvis inleds med en märklig historia, eller exempel. eller att de skickas ut på stan för olika uppgifter och observationer.
  5. Ge ämnet en överskådlig struktur. Att visa på olika slags teoretiska perspektiv genom att utgå från aktör – struktur samt konflikt och konsensus. I år gjordes detta med mitt memory walk.

Så här jobbar jag under hösten för att på våren höja ribban för vad eleverna ska kunna i mer omfattande skrivuppgifter, stödja skrivprocesser, lära dem olika analytiska modeller och arbeta med teorier och begrepp.

Så framöver ska jag visa mer exempel på detta  på detta – hur höjer vi ribban i gymnasiesociologin,

Ett svar till “#blogg100 Sänk trösklarna!

  1. Pingback: #blogg100 Det goda exemplen den snabba vägen … | Sociologi på gymnasiet·

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s