#blogg24 att göra ordlistor och använda sig av Quizlet

Att göra en ordlista för att lära sig begrepp

Vid samtal med mina s1or framkom det att många tyckte att det var jobbigt med alla begrepp och termer. Vilket det mycket riktigt är.

Jag fundera på att ha en uppgift där de tillsammans får göra en ordlista på de begrepp jag hittills har berört. Jag sammanställde ca 30 termer på två lektioner hade eleverna gjort riktig bra ordlistor i googledocs. Problemen är ju likartade i de flesta samhälls – och beteendevetenskapliga ämnen och framförallt i sociologin.

Uppgiftens fullbordande

Idag hade en kollega en workshop om olika digitala verktyg och visade hur det går använda quizlet.com för att konstruera inlärningsövningar, tester och quiz till eleverna.

Här är uppgiften i sin helhet

Begreppslista: Kognitiv psykologi med perception och minne

Vi har berört en rad olika termer och begrepp på psykologilektionerna.  Nu ska ni få definiera och förklara dessa genom att göra en ordlista. Tanken är att vi tillsammans ska publicera en gemensam ordlista till klassen på nätet (som en blogg).

Här kommer en lista på ord som behöver en förklaring. Gör så här:

  1. Definiera begreppet kortfattat (på en menig).
  2. Förklara begreppet med orsak och konsekvens (verkan).
  3. Försök ge ett kort exempel på hur det påverka vårt beteende…
  4. Länka till vidare läsning som exempelvis nationalencyklopedin och wikipedia…
  5. Om ni hittar så lägg till en bild, film eller liknade som kan ytterligare förklara begreppet

Använd lärobok, anteckningar, wikipedia, www.ne.se och psykologiguiden

Så här gör ni, ni delas upp i grupper,  gör en uppdelning inom gruppen och öppna ett google docs. Copy and paste ordlistan och sätt igång

DEADLINE: 12/12

Termer och begrepp

Minnespsykologi   
Inkodning
Lagring
Framplockning
Sensoriskt register
Korttidsminne (arbetsminne,KTM)
Långtidsminne (LTM)
Stimuli – respons
Företrädeseffekten (engelska: primacy effect)
nyligeneffekten (engelska: recency effect)
Episodiskt minne
Procedurminne
Semantiskt minne
Glömska
Kognitiva scheman
Minnespalats
Perceptionspsykologi
Perception/varseblivning
Perceptuell illusion
Perceptuell konstans
Selektiv perception
Gestaltlagar
Figur mot grund
Perceptionsprocessen
 
 
Social kognition
attityd
Attitydens kognitiva del
Attitydens affektuell del
Attitydens handlingskomponent
kontrastprincipen
Stereotyp
Fördom
Sned Perception
Haloeffekt
Rosenthaleffekt
Självuppfyllande profetior
IAT-test
Explicita fördomar /attityder
Implicita fördomar /attityder
Kognitiv dissonans
Kognitiv psykologi
Kognition
Kognitiva scheman
Dysfunktionella scheman
Kognitiva förvrängningar 
Automatiska tankar
Självscheman
Inlärd hjälplöshet
Kognitiv beteendeterapi (kbt)
Attributionsteori
Sokratiska frågor

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s