#blogg24 Hur jag planerar min undervisning för att använda min och elevernas tid bättre

Att planera en kurs så du använder både din och elevernas tid bättre

Igår bloggade jag om hur jag minskade min och elevernas stress genom att införa en rad principer för min undervisning. För det första minska antalet skriftliga uppgifter med att införa fler muntliga examinationer. Min erfarenhet av detta ger på mig och eleverna mer tid då både deras hemarbete  och min rättningsbörda minskar.

För det andra får jag mer tid till att förbereda mina lektioner till att bli mer stimulerande och strukturerade. Kort sagt att finna de starka exempel som jag försöker samla på denna blogg. För elevernas blir det viktigare att mer aktivt delta i lektionerna, det är helt enkelt på lektionerna det händer och detta går inte att kompensera med att arbeta hemma.

För det tredje om jag som lärare har tillämpat dessa princioper och eleverna har följt med så har de fått en teoretiskt bas där de är mogna att utmanas med mer omfattande uppgifter då de verkligen kan prövas mot hela betygsskalan. Som lärare har jag genom de många muntliga inslagen lärt känna mina elever och utvecklat tillitsfulla relationer då jag verkligen mer aktivt kan stötta dem i deras lärande och de förhoppniningsvis kan uppnå en högre kunskap. På detta sättet arbetat jag mer formativt än vad jag gjorde tidigare med samt ger eleverna en tydligare helhet.

Viktigt att påpeka att det inte går att bara ta bort allt skriftligt utan att ha ett mål med sin undervisning och en strategi hur det ska genomföras och förankras hos eleverna.

Sociologi ett nytt gymnasieämne som gör det möjligt att tänka nytt

Det är just i sociologin som detta har varit lättast att tillämpa och utveckla dessa idéer. Det beror delvis på att det är ett nytt gymnasieämne utan några didaktiska traditioner som låser mig till ett speciellt sätt att tänka. Vilket är fallet i högre grad i mina andra ämnen psykologi och samhällskunskap. Jag har känt mig mer fri i hur jag planerar och utveckla sociologiämnet. Sedan beror det också på ämnets centrala innehåll och kunskapsmål (betygskriterier) som enligt mig är särskilt lämplig för formativ undervisning eftersom det centrala innehållet inte är uppdelad i avskilda delmoment som svensk politik, media och ekonomi i samhällskunskap. Utan här går innehållet i varandra och det är enkelt att återkomma till de olika delarna.

Betrakta dessa olika delar, visst är det svårt att inte beröra dessa frågor ofta och återkommande i en grundkurs i sociologi?

 • Skapandet av samhällen, kulturer, identiteter, sociala processer och socialisation.
 • Sociala strukturer utifrån klass, genus, etnicitet, kultur och religion.
 • Sociala normer och kategoriseringar av människor.
 • Innebörden av integritet, social kontroll, segregering och marginalisering.
 • Diskriminering, jämställdhet och likabehandling.
 • Metoder för att kritiskt bearbeta information, till exempel källkritik.
 • Aktuella sociala frågor.

Jag tänker nu konkretisera detta innehåll med en undervisning efter mina ovanstående principer. Efter att undervisat i s

skc3a4rmdump-2014-10-23-15-32-28ociologi i ett par år så börja innehållet i allt högre grad sätta sig. I år har jag i allt högre grad klart för mig vad mina elever bör ha uppnått vid avslutat kurs. Då har jag kommit fram till följande formen som illustreras på bilden, som jag brukar använda som en årsklocka mot eleverna.

Att få godkända till jullovet och för att uppnå de högre betygen vid avslutad kurs

Mitt upplägg innebär att hösten ägnas åt att bekanta sig med sociologi utifrån olika teoretiska perspektiv och metoder. Då sker merparten av allt med muntliga examinationer det jag kallar seminarier eller gruppdiskussioner.

Om eleverna har följt med på detta så har de i princip uppnått ett godkänt på de flesta betygskriterier. Framförallt har eleverna uppnåt teoretisk kunskap som gör de redo att anta en mer krävande skriftlig uppgift i mitt fall en bokanalys. Först därefter ger jag eleverna var de ligger på betygsskalan. Utifrån detta betygsläge så får vidare göra en uppsats om klass utifrån en livshistorisk intervju och avsluta allt med en fältstudie på Möllevången.

Mitt upplägg i korthet med länkar till tidigare inlägg

1. Introduktion: Vad är sociologi?, aktör och struktur, mikro och makro

Uppgift: Gruppdiskussion på aktör och struktur

2. Identitet, socialisation och kultur:

Observation av Cafeliv

Seminarie på symbolosk interaktionism

Djupintervju av äldre släktning

Uppgift på Könssocialisation

3: Det skiktade samhället 1: Genus och etnicitet

4. Bokanalys (den första skriftliga uppgiften)

5. Det skiktade samhället 2: Sociologins klassiker och klassamhället

6. Uppsats: Klass och socialisation

7: Fältstudie: Observation på Möllevången

Så här jobbar jag med sociologin. Går det göra liknade upplägg på andra kurser? Personligen upplever jag att det går relativt lätt att tillämpa dessa principer på fördjupningskurserna i samhällskunskap, medan i samhällskunskap 1b har alldeles för mycket stoffträngsel. I psykologi finns de inga hinder vad gäller centralt innehåll och kunskapskriterier, men det kompliceras av att den endast är på 50p och det saknas utrymme i tid helt enkelt.

Hur arbetar ni som är sociologilärare? Hur gör ni i era andra ämnen?

/Henrik

 

6 svar till “#blogg24 Hur jag planerar min undervisning för att använda min och elevernas tid bättre

 1. Pingback: #blogg24 Att ge varje elev möjlighet att nå sina mål | Sociologi på gymnasiet·

 2. Pingback: #blogg24 Några tankar om betygshets och kursplanstalibaner | Sociologi på gymnasiet·

 3. Pingback: #blogg24 Då var jag i mål med min andra bloggutmaning | Sociologi på gymnasiet·

 4. Pingback: På skolbesök på Gotland | Sociologi på gymnasiet·

 5. Pingback: #blogg100 Eleverna sjunker in i teorierna och jag njuter | Sociologi på gymnasiet·

 6. Pingback: #blogg100 Översiktlighet framför detaljstyrning av kriminologikursen | Sociologi på gymnasiet·

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s