#blogg100 När revolutionen är det enda hoppet!

Karl Marx för att förstå Fallet Benny!

Jag låter alltid några kreativa elever få marxismen i denna övning. Förhoppningsvis går det att få till lite improviserade brandtal., röda fanor och revolutionsromantik som kan skaka om lite i klassrummet. Denna beskrivning utgår från ett marxistiskt konfliktperspektiv, så här beskrev Karl Marx själv brottslingens plats i samhället (kapitalet, band II, s157ff )

”En filosof producerar idéer, en diktare verser, en präst predikningar, en professor handböcker, o.s.v. En brottsling producerar brott.
Om man betraktar den förbindelse som finns mellan denna del av produktionen och samhället i dess helhet befrias man från många fördomar. Brottslingen producerar inte bara brott, utan också straffrätten, professorn som håller föreläsningar i straffrätt och t.o.m. den oundvikliga handbok där denne professor sammanfattar sin undervisning … Därmed ökar nationens tillgångar, liksom författarens tillfredsställelse. Brottslingen producerar dessutom polisväsende och rättsväsende, konstaplar, domare, bödlar, jurymedlemmar, skilda yrken som utgör lika många kategorier i den samhälleliga arbetsdelningen, som utvecklar de andliga förmögenheterna, skapar nya behov och nya sätt att tillgodose dem. Enbart tortyren har gett upphov till de mest sinnrika mekaniska uppfinningar och sysselsätter en mängd hederliga arbetare med produktionen av dessa instrument.
Brottslingen producerar intryck, antingen moraliska eller tragiska. Därmed betjänar han publikens moraliska och estetiska känslor. Förutom handböcker i straffrätt, lagsamlingar och lagstiftare producerar han konst, litteratur, romaner och t.o.m. tragedier. Brottslingen medför förströelser i det borgerliga livets enformighet, skyddar det mot tvinsot och framkallar den oroliga spänning, den andliga rörlighet utan vilken t.o.m. konkurrensens stimulansmedel slutligen skulle avtrubbas. Brottslingen ger således produktivkrafterna nya impulser …”Histoire des doctrines économiques, band II, s. 157 ff”

Benny med marxistiska glasögon

Bild3Benny har oturen att leva i ett kapitalistiskt samhällssystem. Samhället kännetecknas av en minoritet (kapitalisterna som äger av produktivitetsmedlen) som suger ut en majoritet egendomslösa (arbetarna/proletariatet –som utbjuder sin arbetskraft) i den ständiga jakten på maximal vinst (mervärde). I detta system finns det ett behov att utesluta vissa grupper i samhället för att hålla nere löner och alltid ha tillgång till en reservarbetskraft. Det är detta som i marxistisk teori kallas trasproletariat som består av långvarigt arbetslösa, fattiga, kriminella, knarkare, prostituerade och dårar. Trasproletariatet är en samhällsklass som till skillnad från lönearbetarklassen är så eländig och förfallen så det är beredda att göra vad som helst för att överleva.

Lagarna bestäms av de som kontrollerar produktionsmedlen och inte av proletariatet, så lagarna finns till för att kontrollera och disciplinera trasproletariatet. Benny känner av det strukturella våldet som riktas mot honom när han av skolan definieras som ett samhällets olycksbarn (vilket visar sig genom låga betyg, specialklasser och ständiga rektorssamtal). Benny känner inte sig som en del av ett samhälle som han deltar i och kan påverka sitt livs situation, han blir vad man bruka säga alienerad (d.v.s. han känner främlingskap till det samhället han lever i). I detta läge blir helt enkelt det kriminella livet ett inbjudande alternativ för Benny att överleva i samhällets utkanter.Bild4

Lösningen på problemet kan bara ske genom att man förmedla ekonomiska resurser och att arbetarklassen tar kontrollen över produktionsmedlen. Det krävs alltså radikal omvälvning (revolution) av hela samhället för att återupprätta Bennys människovärde. För att en revolution ska vara möjligt krävs det att arbetarna blir medvetna om det förtryck utsätts för och kan utveckla ett klassmedvetande.

Denna teori bygger på att det råder konflikter mellan olika samhällsgrupper (konfliktteori + marxism + kriminologi + sociologi)?

Sök på: Sociologisk konfliktteori, historiematerialism, Karl Marx, proletariat – bourgeoisien, alienation

Bild5

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s