#blogg100 Historien om Benny som ett varnade exempel

rDet andra exemplet på hur Benny ska förstås utgår från  Èmile Durkheims funktionalistiska sociologi. Vilket nationalencyklopedin förklara som följande:

”I sin doktorsavhandling, De la division du travail social (‘Delningen av det sociala arbetet’, 1893), hävdar Durkheim att graden av arbetsdelning, dvs. specialisering av yrken och funktioner, är avgörande för den sociala sammanhållningens former. Äldre tiders odifferentierade samhällen hölls samman av stränga moralbud, underbyggda av hot om straff. När arbetsdelningen tilltar utvecklas en ny typ av sammanhållning, baserad på det inbördes beroende som specialiseringen medför. Upplösningen av den traditionella sammanhållningsformen kan skapa rotlöshet och konflikter, men den är samtidigt en förutsättning för individens frigörelse från de alltför snäva gemenskapernas förtryck.”

Benny och funktionalismen

Lektion 3 Émile DurkheimBenny har oturen att leva i ett samhälle i upplösning och oklara normer. Ett samhälle bygger på kollektiva värden, dessa värden upprätthålls och förs vidare genom skola, familj, traditioner och religion. När dessa värden inte förmedlas (socialiseras) på ett riktigt sätt uppstår det social oro eftersom de sociala relationer som ger oss ett gemensamt sätt att tänka och handla på sätts ur spel. Människor har ett behov att veta vad som är rätt och fel, normalt och ej normalt för att kunna känna sig trygga. Ett samhälle där de råder oklarhet om värden, mål och normer ger upphov till anomi (social rotlöshet) hos medborgarna. Benny är ett exempel på denna rotlöshet, som alltså inte beror på honom själv utan på samhällets strukturlöshet.

Det är helt klart att vårt samhälle är i upplösning. Familjen och skolan lyckas inte reproducera de kollektiva värdena till Benny. Benny vet inte vad som gäller, vilket som är hans plats i samhället och hur han ska vara. Lösningen på problemet är att satsa på att bygga ett samhälle där skolan, familjen och en stark rättsstat (som straffa de som inte lyder lagen) har en stark ställning. Skolan ska ha en fostrande roll, sedan måste sociala myndigheter och polisen kunna reagera tidigare ännu var det har gjort. Benny kanske är körd om han inte få ett byggjobb, men det behövs alltid vissa avvikande element för att definiera vad som är lagligt och olagligt för oss andra.

Det är alltså viktigt att ha ett samhälle i ordning med gemensamma värden som religion, kärnfamilj och traditioner som bas för att inte killar som Benny ska hamna snett.

  • Denna teori bygger på att samhället är i konsensus – vad kännetecknar en sådan teori?
  • Sök på: Èmile Durkheim, anomi, kollektiva värden, sociologisk funktionalism, mekanisk och organisk solidaritet
  • Tre sociologiska klassiker

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s