#blogg100 Berättelsen om Benny utifrån den symboliska interaktionismen

Den symboliska interaktionismen

När eleverna själva får spekulera kring Fallet:Benny så kommer de ofta närmst detta perspektivet. Vilket inte är så konstigt eftersom de ofta är mest bekanta med socialpsykologiska resonemang kring roller, grupper och sociala förväntningar. Den symboliska interaktionismen är lätt att tillämpa på ens erfarenheter men svårare att förklara innebörden av. Här är en definition från psykologiguiden:

Teori framställd av den amerikanske socialpsykologen och filosofen George Herbert Mead (1863-1931) och en av hans medarbetare, Herbert Blumer (1930–1987), som 1937 gav upphov till själva termen.

Kärnan i den symboliska interaktionismen ligger i tanken att vi interagerar (samspelar) med varandra med hjälp av gester, minspel, ord och andra symboler som vi lärt oss lägga en viss men inte en annan mening i. Som en konsekvens tar vi människor form som personer i ett samspel med andra, där var och en utformar sitt sätt att tänka, känna och vara enligt innebörden i de ”symboler” (ord, gester m m) som gäller i situationer av olika slag. Vi införlivar oss med vår sociala miljö genom att förstå saker och ting enligt de tolkningar som gäller där.

 

Benny och den sociala identiteten

Benny är som alla andra människor, han gör det som förväntas av honom. Alla människor tar på sig olika roller som bestäms av ens sociala omgivning. Inom socialpsykologin talar man spegeljaget. Det innebär att man speglar sig i den uppfattning som man tror att andra har om en. Den självbild som på det sättet skapas försöker individen få bekräftad av andra. Alltså vår självuppfattning påverkas av omgivningen. Om Benny i skolan och i familjen bara få negativa reaktioner, ger det honom dåligt självförtroende.

Detta kallas att Benny stigmatiseras eller stämplas som en bråkstake

Ett sätt för Benny att hantera de negativa förväntningarna på honom är att utveckla en ”avvikaridentitet”.

Såg några niondeklassarna som med just denna tröja som i princip fångar detta resonemang

Såg några niondeklassarna som med just denna tröja som i princip fångar essensen i stämplingsteorin

Genom att stjäla, slåss och missbruka kan han få bekräftelse av likasinnade i gänget. Genom att Benny inte har fått en identitet bland mer anpassade människor få han det genom avvikande (det kriminella gänget). Att vara kriminell kan upplevas som en bättre identitet än att inte vara någonting alls.

Att bli kriminell är dock inget man blir på en eftermiddag, det är en lång social process som kan liknas vid en slags negativ karriär. Där man måste kvalificera sig genom att dels stämplas av omgivningen som kriminell och dels accepteras av andra kriminella som lär upp en till en duktig bov. Fängelsestraff är på detta sätt något som kan göra mer skada än nytta, eftersom det både stämplar individen och att man får lära känna likasinnade fångar.

Benny har visserligen suttit på ungdomsvårdsskola, men han ser sig inte som kriminell. Det skulle gå att hjälpa Benny ur sin negativa identitet genom att stimulera hans andra intressen och få bort honom från gänget. Det är viktigt att han kan få bekräftelse genom andra roller och på så sätt stärka sin självkänsla och ge honom alternativ till den kriminella identiteten.

 

Enligt denna teori är Bennys identitet en social konstruktion – vad menas med detta?

Slå på: Symbolistisk interaktionism, stigmatisering, spegeljag, sociala roller, stämplingsteori, thomasteoremet, Chicagoskolan (sociologi)

 

 

 

 

Ett svar till “#blogg100 Berättelsen om Benny utifrån den symboliska interaktionismen

  1. Pingback: #blogg24 Genomgång av stämplingsteori genom Benny | Sociologi på gymnasiet·

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s