Blogg100: En utförlig fördjupning på klass

Klass och sociologi

 

 

En uppgift som ger möjlighet till utförlighet och fördjupning

Den första utlovade utförliga uppgiften är på klass som verkligen ger eleverna möjligheter till att vara utförliga och välgrundade dessutom berör stora delar av det centrala innehållets mål som aktör och struktur, klass men även identitet och genus. Detta är ett arbetsområde som tar tid, närmare en halv termin men det är viktigt att ha lärarledd undervisning med seminarier, deluppgifter, strukturerad handling och genomgångar av forskningsexempel så eleverna får de analytiska redskapen och metodkunskapen som uppgiften kräver.

Det komplexa begreppet klass

Klassbegreppet är ett av de mest centrala inom sociologin både som ett begrepp för kategorisera olika samhällsskikt och yrkeskategorier (det statistiska begreppet) och  att för visa hur  makt fördelas i ett samhälle alltså den politiska sidan av klassbegreppet. Sedan går det lägga till en tredje aspekt av klass som rör människors levnadsförhållanden, livsstil, konsumtion, och kulturella smak. Alltså klass som ett begrepp för att förstå  identitet utifrån dennes sociala position.  Det första perspektivet har grund i Webers och s Goldthorpes indelningar av klass, som man kan lätt identifiera spår i SCB´s socioekonomiska indelning (SEI). Att betrakta klass som ett politisk begrepp där fokus på olika klassers intressen, den orättvisa fördelningen och därmed den konfliktfyllda relationerna mellan klasser utgår främst från Karl Marx. Att studera klass som ett identitet kopplat till klass och därmed olika möjligheter har sin teoretiska bas i Pierre Bourdieu där kapitalteorin och habitusbegreppet blir centrala för i min undervisning.

Jag lägger mycket tid på klass eftersom det engagerar och intresserar eleverna, men framförallt eftersom det är så lätt att missförstå, färgas av stereotypa uppfattningar och att de ha ofta rätt ensidiga sociala erfarenheter alltså deras klassbakgrund är normen. Sedan är det lätt att beröra flera av kursplanens mål och kunskapskrav kring identitet, aktör/struktur, använda statistik, intervjuer o.s.v. Jag låter de därför göra en längre ”vetenskaplig” uppsats med utgångspunkt i en biografisk intervju (äldre släktning).

Att definiera, teoretisera och göra en undersökning om klass

Detta en uppgift som ursprungligen har utformas av min ämneskollega Martin Nilsson, så jag vill inte ta på mig hela äran själv. Vill förövrigt betona det kollegiala ämnessamarbetet och vikten av att dela med sig av material, idéer och uppgifter som basen för att utvecklas som lärare. Mer om detta och Martin senare på bloggen.

Vad är klass? Begreppet har gått som en röd tråd genom det mesta vi arbetat med under våren. Nu är det dags att göra en djupdykning bland teorier, modeller, begrepp, statistik och observationer. Hur ser du på klassbegreppet idag?

Arbetet om klass består av ett antal olika delar som är obligatoriska, utöver dessa kan du självklart komplettera med fler artiklar, böcker, observationer eller annat underlag. De saker som ska ingå i arbetet är följande:

 1. En diskussion av begreppet klass. Koppla till Marx, Durkheim, Weber och Bourdieu (se powerpoint  och häfte från ”sociologiska perspektiv”). Dessutom vill jag att du formulerar en egen definition av klass. Den definition som du själv formulerar ska användas i resten av arbetet.
 2. En intervju. Du kommer under arbetet att genomföra en intervju med en äldre släkting eller bekant för att få en individuell upplevelse av hur synen eller upplevelsen av klass har ändrats över tid. Intervjuerna förbereds på lektionstid.
 1. Reflektioner kring Karin Nielsens artikel ”Handbok för anonyma fattig-klass-brudar”.  (Muntligt seminarie)
 1. Statistik. Kommer att delas ut i artiklar eller kan hittas på SCBs sida på nätet.

Samtliga delar ovan kommer vi att jobba med under lektionstid. Efter att alla delar är klara kommer ni att få tid att sätta samman delarna och komplettera med ytterligare information för att det ska bli ett arbete av det hela.

Ungefärlig tidsplan

9

24 feb

 Klassbegreppet:-       Klass som ett sociologiskt och statistiskt begrepp–       Definiera klass’-       Lärobok – klaskapitlet-       Sociologisska perspektiv

27

 Klassbegreppet: hitta din definition av klass

10

3 mar

 Klassbegreppet: –       Att göra en intervju–       Några studier om klass–       Paul Willis; Trondman och Fanny Ambjörnsson

6

Klassbegreppet: Förbered intervju

11

10 mar

Kom.gem D-dag

13

 Klassbegreppet: Seminarie Karin Nielsen ”handbok för fattigklass brudar
Prövn,Utv.l.möte

12

17 mar

 Klassbegreppet: Handledning + eget arbete

20

 Klassbegreppet: Handledning+ eget arbete

13

24 mar

 Eget arbete

27

 Deadline, inriktningsval sociologi)

Det färdiga arbetet kommer att se ut på följande sätt:

Titelsida

Innehållsförteckning

Inledning (Bakgrund till arbetet, klassbegreppet, din definition av klass, syfte, frågeställning)

Resultat och tidigare forskning (Karin Nielsens artikel, din intervju, andra artiklar, statistik, annan information från dokumentärer eller böcker)

Diskussion (analysera och värdera begreppen, materialet och koppla ihop dina tankar med det du hittat i din forskning, du har skrivit om flera olika definitioner av klass och det blir intressanta att jämföra din egen definition med det material du hittat – men sedan kan du också diskutera hur analysen ändras beroende på vems klassdefinition som används)

Referenser

Arbetet bör vara mellan 5-10 sidor

14 svar till “Blogg100: En utförlig fördjupning på klass

 1. Pingback: #blogg100: Eleverna gör en personlig definition av klass | Sociologi på gymnasiet·

 2. Stort tack för denna blogg, den är verkligen inspirerade och spännande! Jag kommer absolut att följa dig här. Vi ses! /Jenny

 3. Pingback: #blogg100 På rätt sida älven | Sociologi på gymnasiet·

 4. Pingback: #blogg100 En historisk plats men även en plats i förändring | Sociologi på gymnasiet·

 5. Pingback: #blogg100 När jag får applåder från mina elever | Sociologi på gymnasiet·

 6. Pingback: #blogg100 Kungen över Powerpoint blev tvungen att abdikera | Sociologi på gymnasiet·

 7. Pingback: #blogg100 minnesteknik och hitta den bildrika berättelsen | Sociologi på gymnasiet·

 8. Pingback: #blogg100 Att finna njutning bland högarna av elevuppsatser | Sociologi på gymnasiet·

 9. Pingback: #blogg100 Socialisation och några tankar inför nästa år | Sociologi på gymnasiet·

 10. Pingback: #blogg100 Tio i topp | Sociologi på gymnasiet·

 11. Pingback: #blogg24 Att ge varje elev möjlighet att nå sina mål | Sociologi på gymnasiet·

 12. Pingback: #blogg24 Levnadsberättelsen som ett sätt att förstå sig själv och det samhälle vi lever i | Sociologi på gymnasiet·

 13. Pingback: #blogg100 Eleverna sjunker in i teorierna och jag njuter | Sociologi på gymnasiet·

 14. Pingback: #blogg100 Frihetens dilemma! | Sociologi på gymnasiet·

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s